Χορηγοί

Το επιτυχημένο έργο της Ε.ΕΝ.Ε. οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην συνεισφορά προσώπων και εταιριών. Είτε υπό την μορφή χορηγίας κάποιων εκδηλώσεων, είτε με την έμπρακτη υποστήριξη των εκπροσώπων των εταιριών μελών μας, παράγεται έργο. Σημαντική επίσης είναι και η χορηγία επικοινωνίας ή η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Κυρίαρχος στόχος είναι να γίνει αντιληπτός ο ρόλος της υγιούς επιχειρηματικότητας στην προσπάθεια ανάπτυξης και εξέλιξης της χώρας σε ένα διεθνές και Ευρωπαϊκό, έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς και την εξεύρεση απαντήσεων και λύσεων στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

Grand Sponsors

Sponsors

Supporters

GR