Σκοπός

Οραματιζόμαστε μία ανταγωνιστικότερη εθνική οικονομία, με αιχμή της ένα εξωστρεφές και διαφοροποιημένο παραγωγικό μοντέλο, που θα μεγιστοποιεί την υπεραξία σε όλο το φάσμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ένα δυναμικό οικονομικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα που θα αποτελεί πόλο έλξης για επενδύσεις από Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες.

 

Για τον σκοπό αυτό, η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσα από τη διασύνδεση μεταξύ των τριών βασικών στοιχείων της αναπτυξιακής στρατηγικής, έρευνα – εκπαίδευση – καινοτομία, αποτελεί προτεραιότητα για την Ε.ΕΝ.Ε..

Επίσης, η επιχειρηματικότητα, ως η βασικότερη συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης, είναι αλληλένδετη με τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας αλλά και με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Η Ε.ΕΝ.Ε. δημιουργεί ευκαιρίες δικτύωσης για τα μέλη, τόσο μεταξύ τους, αλλά και με συνεργαζόμενους φορείς της επιχειρηματικότητας, καθώς και με κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής και οικονομικής ηγεσίας της χώρας, με στόχο την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της πολυεπίπεδης ενίσχυσης της δυναμικότητας των επιχειρηματιών-μελών.

GR