Η ΕΕΝΕ

Προφίλ ΕΕΝΕ

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1987 και αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό δυναμικών Ελλήνων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική και διεθνή αγορά σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

Ο Στόχος της ΕΕΝΕ

Στόχο της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.

Επιδίωξη της ΕΕΝΕ είναι να ακούγεται θετικά η φωνή του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου μέσα στο κοινωνικό σύνολο και να αντιμετωπίζεται ο επιχειρηματίας ως παράγων καινοτομίας και δημιουργίας. Υγιής επιχειρηματική δράση σημαίνει εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Σημαίνει εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Συνεπάγεται στήριξη εκείνων των δυνάμεων που επιδιώκουν την υλοποίηση των κρίσιμων μεταρρυθμίσεων που απαιτεί ο τόπος μας:

Join the strongest group of business people

ΠΑΙΔΕΙΑ

Τη ριζική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος με κύριο άξονα την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Την προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης στα δεδομένα της τεχνολογικής  επανάστασης του 21ου αιώνα και της κοινωνίας της γνώμης


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος


ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τη δραστική περικοπή της σπατάλης στο δημόσιο τομέα


ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Την καταπολέμηση της διαφθοράς σ' όλα της τα επίπεδα


ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Τη στενή συνεργασία των κοινωνικών εταίρων για την επίτευξη συμφωνιών στα πολλά θέματα όπου τα συμφέροντά τους είναι κοινά

Μένουμε στην Ελλάδα

Το Πιστεύω της ΕΕΝΕ

Η ΕΕΝΕ φιλοδοξεί να αποτελεί διαχρονικά  ένα πολύτιμο πόλο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Ένα γόνιμο πεδίο συνάντησης ιδεών και αξιών.  Ένα δυναμικό φορέα έκφρασης της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, που υποστηρίζει ότι χρειάζεται να ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουμε, παράγουμε, διαχειριζόμαστε  και μεταδίδουμε τη γνώση. 

Από το 1987 η ΕΕΝΕ υποστηρίζει την αδήριτη ανάγκη να προχωρήσει ο τόπος μπροστά με όραμα, δυναμισμό, ταχύτητα και ευελιξία.

Η ΕΕΝΕ στηρίζει ηθικές αξίες που είναι αποδεκτές από την κοινωνία και που ευνοούν έτσι τη δημιουργία  σύγχρονου επιχειρηματικού πολιτισμού.

Τα μέλη της ΕΕΝΕ στη δεδομένη συγκυρία πιστεύουμε στην έννοια του Πατριωτικού Επιχειρείν, που συνοψίζεται πολύ απλά στις επιλογές «Μένουμε στην Ελλάδα», «Δημιουργούμε απασχόληση στην Ελλάδα», «Δημιουργούμε πλούτο στην Ελλάδα».

Το σύνθημα αυτό απαιτεί την δημιουργία Κοινωνικών Συμβολαίων, όπως εξηγείται στο κείμενο των θέσεων, με σκοπό να μην στρέφεται μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης, ή το Κράτος να βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Πολίτη, αλλά όλοι να δουλέψουμε για το εθνικό όφελος.

Εκδηλώσεις ΕΕΝΕ

H EENE διοργανώνει τακτικά γεύματα εργασίας και εκδηλώσεις των μελών της με μέλη της πολιτικής ηγεσίας και των πολιτικών φορέων του τόπου καθώς και των κυριότερων θεσμικών παραγόντων της χώρας, Πρέσβεις ξένων χωρών, ακαδημαϊκούς και κορυφαίους αναλυτές.

Επιπλέον το Προεδρείο της ΕΕΝΕ πραγματοποιεί συναντήσεις για την αναλυτικότερη παρουσίαση και ανάπτυξη θέσεων της Ένωσης για την Οικονομία με θεσμικούς παράγοντες και διαμορφωτές γνώμης στο πλαίσιο της συνεισφοράς της στο δημόσιο διάλογο.

GR