ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ

Γίνε Μέλος της ΕΕΝΕ

Τα μέλη μας είναι η δυναμή μας

Η Ε.ΕΝ.Ε παρεμβαίνει δυναμικά στον δημόσιο διάλογο για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις άμεσης εφαρμογής, βγαλμένες μέσα από την αγορά, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία των μελών της.

Τα μέλη της έχουν εκτεταμένες ευκαιρίες δικτύωσης με παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς στις τακτικές κλειστές συναντήσεις που διοργανώνονται, καθώς και ευρύτατες δυνατότητες προβολής και παρέμβασης μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της Ένωσης αλλά και σε σημαντικές εκδηλώσεις συνεργαζόμενων με την Ε.ΕΝ.Ε φορέων και οργανισμών.

Στις ανοιχτές εκδηλώσεις της Ε.ΕΝ.Ε. συγκαταλέγεται η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ε.ΕΝ.Ε., μία εκτενής ημερίδα με αναγνωρισμένους ομιλητές, εκπροσώπους της Πολιτείας και σημαντικών θεσμικών φορέων, αλλά και σημαίνοντες επιχειρηματικούς ηγέτες και διαμορφωτές της κοινής γνώμης.

Η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ε.ΕΝ.Ε. αποτελεί σημαντική ευκαιρία προβολής, και έχει εδραιωθεί ανάμεσα στις σημαντικότερες  ετήσιες εκδηλώσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστά και μία μοναδική ευκαιρία παρουσίασης και προβολής για τα μέλη της.

Επιπλέον, στις τακτικές εκδηλώσεις που προσφέρει η Ε.ΕΝ.Ε. στα μέλη της συγκαταλέγονται Β2Β εκδηλώσεις δικτύωσης ανά επιχειρηματικό κλάδο, θεματικές εκδηλώσεις και executive meetings &  workshops με αντικείμενο ανάλυση επίκαιρων εξελίξεων σε θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ε.ΕΝ.Ε. ή γενικότερα την ελληνική επιχειρηματικότητα, θεματικά επιμορφωτικά σεμινάρια στελεχών κ.α.

Γίνε μέλος

Τα υποψήφιο μέλος οφείλει να συμπληρώσει την σχετική αίτηση εγγραφής και μαζί με ένα συνοπτικό βιογραφικό και μία παρουσίαση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας να τα στείλει στο γραφείο της Ένωσης. Βάσει καταστατικού την αίτηση πρέπει να υποστηρίξουν τουλάχιστον δύο μέλη του ΔΣ, οπότε καλό είναι να συμπληρωθούν τα ονόματα των ανθρώπων που τυχόν γνωρίζουν το υποψήφιο μέλος προσωπικά ή επαγγελματικά.

Εάν δεν υπάρχει γνωριμία με κανένα από τα μέλη του ΔΣ, ο Πρόεδρος θα αναθέσει σε δύο μέλη να διενεργήσουν μία σχετική έρευνα και κατόπιν αυτού θα αποφασιστεί εάν η αίτηση θα γίνει δεκτή.

Κάντε click για Αίτηση Μέλους

GR