Μήνυμα Προέδρου

Σαν Ένωση πιστεύουμε βαθιά στην προοπτική ανάπτυξης και ευημερίας της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή με συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.


Βασικές αρχές της ΕΕΝΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων τόσο εντός της ελληνικής αγοράς, όσο και μέσω των εξαγωγών τους αποτελεί μοχλό ενίσχυσης της εγχώριας οικονομίας. Η Ε.ΕΝ.Ε. υποστηρίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που ευνοούν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων του ελληνικού οικοσυστήματος σε νέες αγορές, πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων σε ενέργειες και δράσεις που προωθούν τη βιωσιμότητα και την αειφόρα ανάπτυξη καθίστανται ιδιαίτερα αναγκαίες σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή της πανδημίας. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν ώστε να κατακτήσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού και επενδυτικού κοινού.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η καινοτομία ενισχύει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη συμβάλλοντας στην ταχύρρυθμη ανάπτυξη, χτίζει υπεραξίες και οδηγεί στην μεγέθυνση των επιχειρήσεων δημιουργώντας νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ο εκσυγχρονισμός των γραμμών παραγωγής, τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν τους βασικούς πυλώνες στους οποίους στρέφουν το ενδιαφέρον τους οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η καθιέρωση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης προϋποθέτει τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης αλλά και τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η απασχόληση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση των εργαζομένων όλων των βαθμίδων συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας,  με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής.

Εκδηλώσεις ΕΕΝΕ

Ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις και δράσεις της ΕΕΝΕ.

 

 

Μέλη μας είναι επιχειρηματίες οι οποίοι διακρίνονται μέσω των δραστηριοτήτων, της συνεισφοράς και της προσωπικότητάς τους.

 

Ετήσιοι χορηγοί της Ε.ΕΝ.Ε

GRAND SPONSORS

SPONSORS

SUPPORTERS

 

Testimonials

«H E.EN.E, παράγει αξία, οργανώνει εκδηλώσεις και ενισχύει το επιχειρείν πάντα προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες των μελών της, ενώ συνεχώς εξελίσσεται. Η ιδιότητα μου τόσο σαν μέλος αλλά και η συμμετοχή μου στο ΔΣ, καθημερινά αποδεικνύεται μια καλή επιχειρηματική αλλά και κοινωνική απόφαση».

Ναταλί Βαγιωνή

CEO, Fresh Line

«Ο ανταγωνισμός είναι μία μόνο όψη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Ένα άλλο απαραίτητο συστατικό της είναι η συνεργασία και συνεννόηση για την καλλιέργεια ενός οικοσυστήματος που ευνοεί την αδιάλειπτη άνθησή της. Και αυτό το τελευταίο υπηρετεί με ιδιαίτερη επιτυχία η Ε.ΕΝ.Ε. στις τρεις και πλέον δεκαετίες της ύπαρξής της, στη διάρκεια των οποίων συνέχισε να ενδυναμώνεται διαρκώς αλλά και να δυναμώνει τη φωνή της, προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων, της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας».

Συμεών Τσομώκος

Tsomokos A.E. | Delphi Economic Forum

"Είναι μεγάλη μας τιμή να συμμετέχουμε σε συναντήσεις, όπου μοιραζόμαστε πληροφορίες και τεχνογνωσία του κλάδου με εκπροσώπους της πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής, προωθώντας τη σύνδεση των startups με ελληνικές επιχειρήσεις και ομίλους. Η κουλτούρα της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της συνέργειας αποτελεί κινητήριο δύναμη για την απογείωση των Ελλήνων επιχειρηματιών. Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία στα επιλεγμένα μέλη της."

Νούσιας Αλέξανδρος

Country Director, Envolve Entrepreneurship

GR