Δελτίο Τύπου KPMG // Τα στελέχη των αυτοκινητοβιομηχανιών ισορροπούν μεταξύ της αισιοδοξίας για την ανάπτυξη, των ανησυχιών σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού

/
Νέα Μελών
GR