“Ενεργειακή Κρίση, Ακρίβεια & η Παγκόσμια Εφοδιαστική Αλυσίδα, Δυναμικές Τάσεις και οι Επιπτώσεις της Τρέχουσας Κρίσης στην Ελληνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα: Μία Πρώτη Αποτίμηση”.

/
Οικονομία
GR