Αντιπρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, Κρίστιαν Χατζημηνάς στο Delphi Economic Forum, “H σημασία της βιομηχανίας για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη”

/