Δ. Μαύρος, Θ. Γεωργακόπουλος | Η καινοτομία στην Αιχμή του Νεου Παραγ. Μοντέλου | Παρουσ. & Συζήτηση

/