Καλωσόρισμα: Κρίστιαν Χατζημηνάς, Α’ Αντιπρόεδρος, EENE

/