Κρίστιαν Χατζημηνάς, Α’ Αντιπρόεδρος, ΕΕΝΕ & Πρόεδρος, EFA Group

/