Προέδρος EFA GROUP & Αντιπρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, Κ.Χατζημηνάς, ” 2nd Southeast Europe & East Med” (01)

/